Filtreleme

Hastalık Kategorileri

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

"Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi" Kategorisindeki HastalıklarKalp dört boşluktan oluşur. Bunlardan ikisi kalbin üstünde, ikisi de altındadır. Ventriküler septal defekt (VSD), alttaki iki boşluğu birbirinden ayıran duvarda  delik olması durumudur. Bu durum genelde çocuk doğduğunda vardır yani konjenital bir durumdur. Ventriküler septal defekt  onarımı bu deliğin t ...

Devamı...


Pulmoner kapak, kalp odalarından biri olan sağ karıncık (ventrikül) ile sağ karıncıktan çıkan ve akciğere giden atardamar olan pulmoner arter arasında bulunur. Normalde sağ karıncık kasılınca, içinde bulunan kirli kan açılan pulmoner kapaktan geçerek  temizlenmek üzere akciğerlere gider. Pulmoner st ...

Devamı...


Trunkus arteriozus, doğuştan olan bir kalp hastalığıdır. Bu hastalıkta, her iki karıncığın tabanından köken alan tek bir damar çıkar (trunkus) ve bu damar aort ve pulmoner turunkus olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kişilerde ventriküler septal defekt de bulunur. Trunkus arteriozus ile çocuk kalp ve damar cerrahisi ilg ...

Devamı...


Patent duktus arteriozus, doğumdan önce anne karnındaki bebekte, kalpten çıkan ve temiz kan taşıyan ana atardamar (aort) ile kalpten akciğere kan götüren akciğer atardamarı  (pulmoner arter) arasında bulunan bir damardır. Bu damar, çocuk dünyaya geldikten sonra birkaç gün içinde kendiliğind ...

Devamı...


Romatizmal kalp hastalıkları, romatizmaya bağlı olarak  kalp ve kalp kapakçıklarında oluşan hasara bağlı oluşan bozukluklardır. Kalp romatizması, daha çok genç yaşlarda karşılaşılan ve geçirilen bir boğaz enfeksiyonu sonrası oluşan bir durumdur. Boğaz enfeksiyonu iyi tedavi edilemediğinde, bağışıklı ...

Devamı...


Yüzde meydana gelen morarmadır. Bu durama siyanoz adı da verilir. Kişinin oksijensiz kalması sonucu oluşur. Kandaki oksijen eksikliğinden dolayı yüz derisi ve dudaklar mavimsi bir renk alır. Oksijen eksikliğine yol açan başlıca durumlar; boğulma, doğuştan olan kalp hastalıkları (kalp deliği) , alyuvarlarda oksijen taşıyan ...

Devamı...


Kalbin içinde dört tane odacık vardır. Bunlardan iki tanesi  küçük odacık (atrium), iki tanesi de ventrikül ya da karıncık denilen büyük odacıktır. Yine kalbin içinde dört kapak bulunmaktadır. Bunlar  mitral, aort, triküspit ve pulmoner kapaklardır.  Bu kapaklardan mitral ve ...

Devamı...


Kalp dört boşluktan oluşur. Bunlardan ikisi kalbin üstünde, ikisi de altındadır. Bunlardan üstteki sağ ve sol odacıklar (atriyum) arasındaki duvar (septum)  arasında delik olması durumuna atriyal septal defekt (ASD) denir. Ventriküler septal defekt (VSD) ise, alttaki iki boşluğu (karıncık) birbirinden ayıran duvard ...

Devamı...


Kalp ve damar hastalıkları; kalp, kalp kapakları ve kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damar ve vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmesi için gerekli olan kan ve lenf dolaşımını sağlayan  tüm damarlarda (atar damar, toplar damar ve lenf damarı) görülen hastalıklardır. Başlıca kalp ...

Devamı...


Fallot tetralojisinde kalpte doğuştan olan dört ayrı bozukluk (anormali)  bir aradabulunmaktadır. Bunlar sırasıyla ventriküler septal defekt (VSD), septal defekte doğru yer değiştirmiş aort damarı, pulmoner darlık ve sağ ventrikül büyümesidir. Fallot tetrolojisi  ile, çocuk kalp ve damar ve ç ...

Devamı...
İzmir Web Tasarım