Filtreleme

Hastalık Kategorileri

"El Cerrahisi" Kategorisindeki HastalıklarParmak, uzuv (kol-bacak), el ve ayaktaki kopmalar, tam kopma ve tam olmayan (kısmi) kopma olmak üzere ikiye ayrılır. Tam kopmalarda, parça vücuttan tamamen ayrılmış bir haldedir. Bu tür kopmalarda tüm damarlar da koptuğu için, eğer acilen kopan parça yerine dikilmesse, beslenme bozulacak ve bir süre sonra ...

Devamı...


Tırnak batması, ayaktaki tüm parmaklarında görülebilir, ancak genellikle başparmakta oluşur. Tırnağın uzaması sırasında, bir veya iki tarafta derinin içine doğru büyümesi ve tırnak kenarındaki dokunun da tırnağın üzerine doğru ilerlemesi sonucu oluşur. Parmakta ağrı, şişme ve kızarıklık gör& ...

Devamı...


Tetik parmak hastalığı, parmak hareketleri sırasında takılma ve ağrı hissi  olması durumudur. Bazen parmakta kilitlenme olur ve hasta parmağını düzleştirmekte zorlanır. El parmaklarının hareketi, elkaslarının parmaklardaki küçük kemiklere yapışmış olan tendonlarının (kiriş) parmakları çekmesi ile me ...

Devamı...


Dirsek ve kolda ağrıya neden olan bir tendinit (tendon iltihaplanması) türüdür. Aynı zamanda tenisçi dirseği de denir. Bunun nedeni bu durumdaki kişinin tenis oynayamamasıdır. Tendon ya da kiriş, kasları kemiğe bağlayan ve kemiğin hareket etmesini sağlayan bağlardır. Tenisçi dirseği dirsek ağrısının en ö ...

Devamı...


Sudeck atrofisi, refleks sempatetik distrofi sendromu ya da kompleks rejional ağrı sendromu olarak da bilinir. Genellikle bir travmayı takiben ortaya çıkan, kol ya da bacağın uç kısımlarında ağrı, şişlik ve beslanme bozukluğuna bağlı değişiklikler gösteren bir durumdur. Genellikle el ve ayakta görülür. El v ...

Devamı...


Sindaktili, iki ya da daha fazla parmağın birbirine yapışık olmasıdır. Normalde çocuk anne karnında iken  el ve ayaklar ilk oluştuğunda parmaklar birbiriyle yapışıktır. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde parmaklar birbirinden ayrılır.  Bu dönemdeki bir bozukluk, parmakların ayrılmasını engeller ve sindaktili meyd ...

Devamı...


Parmak, uzuv (kol-bacak), el ve ayaktaki kopmalar, tam kopma ve tam olmayan (kısmi) kopma olmak üzere ikiye ayrılır. Tam kopmalarda, parça vücuttan tamamen ayrılmış bir haldedir. Bu tür kopmalarda tüm damarlar da koptuğu için, eğer acilen kopan parça yerine dikilmesse, beslenme bozulacak ve bir süre sonra ...

Devamı...


Kırık (fraktür), kemiğin bütünlüğünün bozulması durumudur. Eğer kırılan kemik uçları deriyi yırtıp dışarıdan görünür bir halde değilse kapalı kırık, kemik görünüyorsa açık kırık adı verilir. Parmak kırıkları sık görülür. Tedavi kırığın derec ...

Devamı...


Parmak kesiği parmakta kesi meydana gelen kesidir. Parmak kesileri sadece cildi tutan basit kesiler, ya da tendon (kiriş), sinir veya damarlarda da hasara yol açabilen kompleks (karmaşık) kesiler şeklinde olabilir. Tendon kesisi olan kişiler parmağını oynatamaz ya da parmakta güçsüzlük görülebilir. Sinir hasar ...

Devamı...


Polidaktli parmak fazlalığıdır. Hem el ve hem de ayakta olarak görülür. Elde genellikle başparmak ve küçük parmakta görülür.  Polidaktili, hem estetik, hem de elin iş yapabilme yeteneği açısından sıkıntı yaratır. Sindaktili ile el cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji ve plastik cerrahi b& ...

Devamı...
İzmir Web Tasarım