KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın kullanıcı; www.birdoktorbul.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sizlere sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmek için öncelikle aşağıda belirtilen maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu maddelerde yer alan koşulları kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

1- TARAFLAR VE TANIMLAR

Site www.birdoktorbul. com
Kullanıcı Üye olmadan siteyi ziyaret eden kişiler
Hasta Site üzeride rahatsızlığı ile ilgili bilgi edinmek, soru sormak, yorum yapmak ve ilgili uzman ya da kurumdan randevu alma işlemlerini yapan tüm kişiler
Uzman Doktor (tıp hekimi), diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti, veteriner hekim vs. gibi branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan eden kişiler
Kurum Hastane, tıp merkezi, klinik, sağlık kabini, özel muayenehane, danışmanlık merkezi, eczane, veteriner kliniği, hayvan hastanesi, vs. gibi tüm sağlık kurumları ifade eder.
İşbu sözleşme, SİTE’nin işleteni MEDİKAL AJANS ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

 • 1. SİTE, kullanıcı, hasta, üye, uzman ve kurumları bir araya getirmek ve kullanıcı ve hastalara genel sağlık konularında bilgilendirme amacı ile kurulmuş bir bilgilendirme platformudur ve asla tanı koyma ve tedavi etme amacı taşımaz.
 • 2. SİTE’de yer alan bilgilerin, uzmanlar ve kurumlar hakkındaki yorumlar/tavsiyelerinin hiçbiri hastalık tanısı ve hasta muayenesi anlamına gelmez ve hiçbir zaman birebir hasta-doktor görüşmesi ve doktor muayenesinin yerini tutmaz.
 • 3. UZMAN’ların sorulara vermiş oldukları cevaplar, hasta ile görüşme yapılmadan ve hasta muayene edilmeden verilen cevaplardır. Bu yüzden bu cevaplar sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşır.
 • 4. SİTE’de yer alan bilgilere, yorumlara göre hastaların aldıkları mevcut tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez.
 • 5. SİTE’de yer alan hangi bölüm bakar, hastalık bulucu, tıbbi bölümlerde hangi hastalıklara bakar, hangi tıbbi işlemleri uygular kısımları sadece bilgilendirme ve fikir verme amaçlıdır.
 • 6. SİTE’nin sağlamış olduğu hizmetlerin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Uzmanlara soru sorabilmek, uzman ve kurumlar hakkında yorum yapabilmek ve çevrimiçi uzmanları görebilmek için üye olmak gereklidir.
 • 7. SİTE, sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme ya da kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.
 • 8. SİTE, uzmanların ve kurumların vermiş olduğu bilgilerin, cevapların ve görüşlerin doğruluğunu teyit etmez ve içeriğini denetlemez. Bu yüzden uzmanların ve kurumların vermiş olduğu cevap, görüş ve bilgiler nedeni ile SİTE sorumlu tutulamaz.
 • 9. SİTE, uzmanların ve kurumların yüklemiş oldukları görsel içeriklerin telif hakkı olup olmadığını araştırmaz ve denetlemez. Bu yüzden uzmanların ve kurumların yüklemiş oldukları görsellerin telif hakkı olması durumunda SİTE sorumlu tutulamaz.
 • 10. SİTE içerisinde yer alan uzmanlar ve kurumlar, site içerisinde belirtilen faaliyetlerinden dolayı ÜYE’lerden hiçbir şekilde ücret ve bedel talep etmez.
 • 11. SİTE, uzmanların ve kurumların düzenli bir şekilde site içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. SİTE’de yer alan UZMAN’lar, SİTE’nin işleteni olan şirketin kadrolu UZMAN’ları değillerdir.
 • 12. Uzmanların makale yazma, soru cevaplama ve diğer tüm faaliyetleri tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup ve bu faliyetler karşılığında hiçbir ücret almamaktadırlar. Bu faaliyetleri yapmak ya da yapmamak tamamen UZMAN’ların takdirinde olup, söz konusu faaliyetler ile ilgili aksama veya faliyetin durması SİTE’yi hiçbir şekilde bağlamaz.
 • 13. SİTE, uzmanlar ya da kurumlar ile yaptığı yorumlar ve görüşmelerde hakaret, karalama, iftira, etik olmayan davranışlar vs. gibi hallerde ÜYE’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir, tamamen durdurabilir, askıya alabilir ya da ÜYE’liklerini iptal edebilir.
 • 14. SİTE, sağlamış olduğu hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir.
 • 15. SİTE, sağlamış olduğu hizmetlere ilişkin yeni kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. ÜYE, iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.
 • 16. SİTE, kendi denetiminde olmayan üçüncü şahıslara ait başka web sitelerine, portallara, dosyalara ya da içeriklere ‘link’ verebilir. SİTE link verilen web sitesi içeriğindeki bilgilerin doğruluğuna yönelik herhangi bir beyan veya garanti vermez, söz konusu içerikle ilgili olarak SİTE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

3- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

 • 1. ÜYE, SİTE’nin tanı ve tedavi amaçlı olmadığını, sadece bilgilendirme amacı taşıdığını UZMAN’ın vermiş olduğu cevap, görüş, tavsiye ve bilgilerden SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 2. ÜYE, SİTE üyelilk işlemleri sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur.
 • 3. ÜYE, SİTE’nin kullanımı sırasında 3. şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, küfür, pornografik, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 4. ÜYE, SİTE’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, SİTE içerisinde sunulan hiç bir hizmeti başkalarına kullandıramayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 5. ÜYE, ücret karşılığı yararlandığı hizmetlerin anında ifa içeren hizmetler kapsamında olduğunu; aylık, yıllık ya da belirli dönemsel üyeliklerde sunulan hizmeti kullanmadığını ileri sürmesi durumunda, bedel iadesi yapılmayacağını, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
 • 6. ÜYE, SİTE’de kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, email, telefon numarası, şifre vb.) güvenliği, gizli tutulması, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
 • 7. ÜYE, SİTE’de kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, email, telefon numarası, şifre vb.) güvenliği, gizli tutulması, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı, üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • 8. ÜYE, SİTE’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telfonu vb. donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup, SİTE hizmetlerine işbu nedenlerden dolayı erişememekten ve sunulan hizmetleri kullanamamaktan dolayı SİTE’yi sorumlu tutamaz.
 • 9. ÜYE, SİTE tarafından çekilen kendisi ile ilgili videolar ve diğer görsellerle ilgili tüm haklarından feragat ettiğini ve bu hakları SİTE’ye devrettiklerini, bu hususlarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

 • 1. SİTE içerisinde yer alan bütün bilgiler, belgeler, görseller, veri tabanı ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE’dir. ÜYE sitede sunulan bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir.
 • 2. UZMAN’lar tarafından yüklenen makale, video vb. içeriklerin eser sahibi UZMAN’dır. SİTE işbu materyallerinin SİTE’de yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum ÜYE’nin UZMAN’lara ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez.
 • 3. ÜYE, hiçbir şekilde sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayımlamayacağını ve 3. şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.
 • 4. İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.
 • 5. Uzman ya da kurumlar tarafından SİTE’ye yüklenen görsel içeriklerin ya da videoların telif haklarının olup olmadığı SİTE tarafından denetlenmez. Uzman, kurum ve eser sahibi işbu nedenlerden dolayı SİTE’yi sorumlu tutamaz.

5- MÜCBİR NEDENLER

 • 1. İş bu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve internet alt yapısında ortaya çıkabilecek arıza, kesilme, SİTE’nin hizmet aldığı 3. firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep (ler) olarak kabul edilir.
 • 2. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
 • 6- KİŞİSEL BİLGİLER VE GİZLİLİK

 • 1. Üyelik işlemleri sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgiler olarak kabul edilir ve SİTE hiçbir zaman bu bilgileri diğer ÜYE’ler ile paylaşmaz.
 • 2. SİTE vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği UZMAN’ların kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. SİTE, UZMAN’lar vasıtası ile ya da diğer iş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, SMS atabilir ya da tanıtım broşürleri gönderebilir.
 • 3. SİTE içerisinde UZMAN ve KURUM ile yapılan görüşmeler işbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz, paylaşılmaz. SİTE sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile tasnif edebilir, anonim olarak yayınlayabilir.

7- ÜYELİĞİN DONDURULMASI/İPTALİ

 • 1. ÜYE dilediği zaman SİTE‘de bulunan üyeliğini dondurabilir. Ücret karşılığı yararlanılan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile ÜYELİK dondurulması / iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.
 • 2. SİTE, ÜYE’nin işbu sözleşmede yazılı olan kurallara uymaması halinde ÜYE’liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

8- UYUŞMAZLIKLAR

 • 1. SİTE ve ÜYE arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle sulh yolu ile çözümlenecektir.
 • 2. Taraflar, aralarında uzlaşma sağlanamaması halinde İZMİR Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.