Filtreleme

Hastalık Kategorileri

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

"Çocuk Ürolojisi" Kategorisindeki HastalıklarNefroblastoma olarak da bilinen Wilms tümörü, çocukluk çağında en sık görülen böbrek tümördür.  Wilms tümörünün bazı sendromlarla birlikte görülmesi sıktır.  Bu sendromlar; aniridi (göze rengini veren iris tabakasının olmaması), Denys-Drash sendro ...

Devamı...


Böbrek ile idrar kesesi (mesane) arasındaki idrar kanalına üreter adı verilir. Görevi idrarı böbrekten mesaneye taşımaktır.  Böbrekte oluşan idrar öncelikle böbrek içindeki ana havuza (pelvis renalis) gelir. İdrar, ana havuzdan üreter ile çıkarak, idrar kesesine (mesane) taşınır. Pelvis ...

Devamı...


Böbrek ile idrar kesesi (mesane) arasındaki idrar kanalına üreter adı verilir. Görevi idrarı böbrekten mesaneye taşımaktır. Üreterosel, üreterin idrar kesesi (mesane) ile birleşim yerinde, üreterin içini döşeyen örtünün ( mukoza) mesane içine doğru sarkaması ile oluşan bir kesed ...

Devamı...


Böbrek ile idrar kesesi (mesane) arasındaki idrar kanalına üreter adı verilir. Görevi idrarı böbrekten mesaneye taşımaktır.  Üreterde görülen taşlara üreter taşı denir. Genellikle üretere düşmüş olan böbrek taşlarıdır. Yan ağrısı, bulantı ve kusma, kanlı idrar gibi şikayetl ...

Devamı...


Testisler, çocuk enne karnında iken karın boşluğunda bulunur. Bebek doğduğunda ise normalde her iki testis, testis torbasında (skrotum) bulunur. Yeni doğan bir erkek çocuğunda,  testisler eğer torbada değilse, bu duruma inmemiş testis adıverilir. Çoğu zaman tek taraflıdır, bazen çift taraflı da olabilir. Utan ...

Devamı...


İdrar kesesindeki (mesane) idrar, üretra adı verilen dış idrar kanalı ile vücut dışına atılır. Dış idrar kanalı erkeklerde daha uzundur. Posterior üretral valv, erkek çocuklarında, anne karnında dış idrar kanalının oluşumu sırasında meydana gelen bir bozukluk sonucu oluşan kapakçıklar nedeniyle idrarın d ...

Devamı...


Testisler testis torbası adı verilen skrotum içinde bulunurlar. Her iki testis içinden kan damarları ve sinirlerin geçtiği bir kordon ile karın duvarına bağlıdırlar. Testis kordonunun testis torbası içinde bükülmesine testis torsiyonu adı verilir.

Normalde testisler testis torbasının yanlarına tutunarak ...

Devamı...


Testis tümörü ya da testis kanseri, testisteki hücrelerden köken alan bir kanser türüdür. Testis kanserinin birçok çeşidi vardır. Hastalığın gidişatı ve vücudun diğer bölümlerine yayılması (metastaz)  tümörün cinsine bağlıdır. Testis kanseri seminom ve semin ...

Devamı...


Penis içerisinde, sağda ve solda olmak üzere iki adet, silindir şeklinde ve içi süngerimsi  dışı kıkırdağa benzer yapılar bulunmakatdır.  Bu silindirler en dışta kalın ve güçlü bir tabaka (tunika albugenia) ile sarılıdır. Peyronie hastalığı (penis kireçlenmesi, penis eğriliği), pe ...

Devamı...


Parafimozis, sünnet derisinin penis başının arkasına kadar geri çekildikten sonra tekrar eski haline getirilememesi ve penis başının sıkışarak dolaşımının bozulması ve boğulması durumudur. Bu sıkışma, kan dolaşımı engelleyerek penis başının beslenmesini bozar ve kangrene (doku ölümü) neden olabilir. Acilen ...

Devamı...
İzmir Web Tasarım