Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Anatomi

Anatomi, eski Yunancada içinden anlamına gelen ana ve kesmek anlamına gene tome kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, keserek ayırma ya da parçalama anlamına gelen bir terimdir.  Anatomi insan vücudunun normal şeklini ve yapısını inceler. Anatomi , vücudu oluşturan organları, bu organların iç yapılarını birbiri ile olan komşuluk ilişkilerini inceleyen bir temel tıp bilim dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış olan doktorlara anatomist adı verilir.

Anatominin bazı alt gurupları bulunmaktadır. 1. Makroskopik anatomi; insan vücudunun yapısını gözle görülebilen şekliyle inceleyen bir anatomi dalıdır. 2. Mikroskopik anatomi  (histoloji); vücudu oluşturan organların ve dokuları hücresel düzeyde, özel bazı boyama teknikleri ve mikroskop kullanarak inceleyen inceleyen bir bilim dalıdır.  3. Sitoloji; hücrelerin yapılarını inceleyen hücre bilimidir. 4. Gelişimsel anatomi; insan vücudunun ana rahminden ölümüne kadar geçirdiği evreleri ve yapısal değişiklikleri inceler. Gelişimsel anatomi de kendi arasında bazı alt gruplara ayrılır. Bunlar; dişi ve erkek tohum hücrelerinin birleşmesi ile meydana gelen zigot oluşumundan doğuma kadar olan dönemi inceleyen embriyoloji, doğumdan ergenlik (puberte) dönemine kadar olan süreyi inceleyen  çocukluk dönemi anatomisi, erişkin insan vücudunun yapısını inceleyen erişkin dönemi anatomisi, yaşlı insanlarda yaşlanmaya bağlı gelişen normal yapısal değişiklikleri inceleyen yaşlılık dönemi anatomisidir. 5. Patolojik anatomi ise insan dokusunun normal olmayan yapısını inceleyen anatomi dalıdır. 

‘’Anatomi’’ Uzmanları

İzmir Web Tasarım