Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Prostat Kanseri

Prostat Kanseri Nedir ?

Prostat; erkeklerde mesanesinin (idrar torbası) hemen altında bulunan ve içinden üretranın (dış idrar kanlı) geçtiği, meni üretimi ve depolanmasında görevi olan, erkek üreme organlarından biri olan küçük bir bezdir. Prostat kanseri genelde yavaş ilerleyen ve sıklıkla 60 yaş üstü erkeklerde gözlenen bir kanserdir.  45 yaş altındaki erkeklerde çok nadir de olsa görülebilir.

Erken evrede prostat kanseri hiç bir belirti vermez. Belli bir yaştan sonra (50 yaş) rutin yapılan sağlık kontrollerinde prostat spesifik antijen (PSA)  testinin yüksek olması ya da parmakla yapılan prostat muayenesinde şüphelenilir. Böyle bir şüphe olduğunda, daha sonra yapılacak işlem prostat biyopsisidir. Kesin tanı biyopsi ile konur.

Tedavi hastalığın evresine (yaygınlığına) ve hastanın genel durumuna göre değişir. Eğer hastalık henüz daha organdan dışarı sıçramamışsa radikal prostatektomi (prostatın tamamının alınması) en uygun tedavidir. Prostat kanser ameliyatı açık, laparoskopik (kapalı) ya da robotik cerrahi yöntemi ile yapılmaktadır. Ancak radyoterapi (radyasyon, ışın tedavisi) veya brakiterapi (prostat içine ışın verma) gibi tedaviler de uygulanabilir.  Bu tedavilerin sertleşeme bozukluğu  ve idrar kaçırma gibi yan etkileri olabilir. Hastalığın ileri evresinde hormon tedavisi ya da kemoterapi tedavileri uygulanmaktadır.

Prostat kanserinin tanısı için yapılan prostat biyopsisi ve cerrahi tedavisi ürolojinin kanserler ile ilgilenen birimi olan üroonkoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Prostat biyopsisi girişimsel radyoloji tarafından da yapılmaktadır. Üroonkoloji uzmanları bu konuda yeterli deneyime sahip üroloji uzmanlarıdır. Prostat kanserinin radyosyon ile tedvisi, radyosyon onkolojisi doktorları, ileri evre prostat kanserinin ilaçla tedavisi ise tibbi onkoloji doktorlarınca yapılmaktadır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Hastalık Belirtileri

Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermeyebilir.  Hastalık ilerledikçe ortasından geçen idrar kanalına bası yapar idrar yapma ile ilgili belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler; idrar yapmada zorlanma, idrar yapamama, idrar tıkanıklığı, idrar yapmaya başlamada ve idrarı tutmada güçlük, sık idrara gitme, idrar akımında zayıflama, kesik kesik idrar yapma, idrar yaparken yanma ve kanlı idrar yapmadır.  Ancak bu belirtiler iyi huylu prostat büyümesinde de görülebilir.

Hastalık meni kanalına yayılırsa menide kan görülebilir. Hastalığın omurga ve kalça kemiklerine yayılması durumunda ise sırt ağrıları, bel ağrıları, kalça ağrıları görülür.

Hastalığın makata doğru büyümesi ile kabızlık problemleri görülebilir.


Tanı Yönetemleri

Prostat kanserinin kesin tanısı prostat biyopsisi ile konur. Prostat biyopsisi kan PSA (prostat spesifik antijen) düzeyi yüksek olan ya da parmakla prostat muayenesinde şüpheli bir durum tespit edilen kişilere yapılır. İşlem sırasında özel bir ultrason ve iğne yardımıyla makattan girilerek prostat dokusundan küçük parçalar alınır ve tahlil için patoloji laboratuarına gönderilir.

Babasında ya da amcasında prostat kanseri olan bir erkek 40 yaşından itibaren, böyle bir durum yok ise 50 yaşından sonra yılda bir kez PSA baktırmalı ve üroloji doktoruna muayene olmalıdır.  


Tedavi

Prostat kanserinin tedavisi hastalığın evresine, kan PSA düzeyine, biyopsideki tümörün bazı özelliklerine ve hastanın genel sağlık durumu ve tercihine göre değişir.

Eğer hastalık prostat kapsülü dışına çıkmamışsa izlem, ışın tedavisi ve ameliyat tedavi seçenekleri arasındadır. Prostat ameliyatında tüm prostat dokusu, meni keseleri ve meni kanallarının uçları çıkarılır. Eğer gerek duyulursa ameliyat sırasında leğen boşluğundaki bazı lenf bezleri de çıkartılır. Prostat ameliyatı açık ya da kapalı yöntemler ile yapılabilir. Açık prostat ameliyatı ya göbeğin altından ya da perine adı verilen bölgeden yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Kapalı ameliyatta ise laparoskopik ya da robotik yöntemler kullanılır.

Eğer hastalık prostat kapsülü dışına çıkmış ancak lenf bezleri, kemik ya da diğer organlara yayılmamışsa ışın tedavisi, hormon tedavisi ve ameliyat tedavileri birlikte kullanılabilir.

Eğer hastalık kemiklere yayılmışsa hormon tedavisi uygulanır. Hormon tedavisi testislerin alınması ya da bazı ilaçlar kullanılarak yapılır. Bir süre sonra hormona karşı direnç gelişen hastalarda ise hormon ilaçları dışında bazı ilaçlar kullanılır.  


Hangi Bölüm Bakar?

‘’Prostat Kanseri ’’ Uzmanları

‘’Prostat Kanseri’’ Tedavisinin Yapıldığı Hastaneler

İzmir Web Tasarım