Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonografisi, Kalp Ekosu)

Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonografisi, Kalp Ekosu) Nedir ?

Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarıyla kalbin yapısını inceleyen invaziv olmayan bir tanı yöntemidir.  Ekokardiyografi aşağıdaki durumlar için kullanılır. Kalp içindeki boşluklarının şeklini ve büyüklüklerini  ölçmek,  kalbin duvar kalınlığını ve duvar hareketlerini kontrol etmek, kalp fonksiyonlarını değerlendirmek, kalbin içinde var olan pıhtı ya da tümörlerin değerlendirilmesi, eğer varsa kalp kasını etkileyen hastalıkları tespit etmek , takılan yapay kapak (protez)fonksiyonlarının değerlendirilmesi, doğuştan var olan (konjenital) kalp hastalıklarının tanısı ya da bu nedenle yapılan cerrahi girişimleri kontrol etmek , kalp kapakçıklarının yapılarını ve hareketlerini incelemek, geçirilen kalp krizi sonrası, kalbin fonksiyonlarının değerlendirilmesi, kalbin etrafında bulunan zarın yaprakları arasında sıvı toplanması durumunda, sıvı miktarının ve cinsinin değerlendirilmesi ve kalp zarının (perikard) yapısını ve kalınlığının değerlendirilmesi, kalpten çıkan büyük ana damarların (aort ve pulmoner arter) yapısını ve çaplarının değerlendirilmesi.
Ekokardiyografi, bu konuda uzman olan kardiyoloji doktorları tarfından yapılır ve yorumlanır. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.


Hangi Bölüm Yapar?

‘’Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonografisi, Kalp Ekosu)’’ Uygulayan Doktorlar