Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Çocuk Nefrolojisi

Böbreklerin başlıca görevi kanı süzerek oluşturdukları idrar ile vücudun çalışması sırasında açığa çıkan artık ve zehirli maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktır. Böbreklerin ayrıca vücudun su dengesinin sağlanması, vücut için gerekli bazı hormonların (D vitamini ve eritropoetin) üretilmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kan hücrelerinin yapımının kontrolü ve kemik gelişiminin sağlanması gibi görevleri de vardır.

Çocuk nefrolojisi; 0-17 yaş arasındaki çocuklarda böbrekler ile ilgili bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocuk nefrolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü’nün yan dalı yani bir üst uzmanlık alanıdır. bu alanda uzmanlaşmış çocuk doktorlarına çocuk nefroloğu denir.

İdrar yolu enfeksiyonları ,vezikoüreteral reflü (idrar torbasından böbreğe idrar kaçışı, VUR), üriner sistem taşları, hemolitik üremik sendrom (HUS), ailevi akdeniz ateşi (FMF) , Henoch-Schonlein purpurası, akut glomerulonefritler, idrarda kan görülmesi (hematüri), idrarda protein görülmesi (proteinüri) ve nefrotik sendrom, hipertansiyon, akut periton diyalizi, ayaktan devamlı periton diyalizi ve hemodiyaliz çocuk nefrolojisinin ilgi alanına giren başlıca konulardır.
‘’Çocuk Nefrolojisi’’ Uzmanları

‘’Çocuk Nefrolojisi’’ Bölümünün Bulunduğu Hastaneler ve Klinikler

İzmir Web Tasarım