Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Üniversite Hastanesi , Eskişehir


Büyükdere Mahallesi, Odunpazarı / Eskişehir
Henüz hastanede çalışan uzmanlar girilmemiştir.
Henüz hastanede bulunan uniteler girilmemiştir.
Henüz hastanede bulunan imkanlar girilmemiştir.

Hakkında

Üniversitemiz hastanesinin temeli 1976 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. Sağlık Bakanlığının Eskişehir’deki 300 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesinin Üniversitemize devri ile hastane kuruluş çalışmaları tamamlanarak Temmuz 1977’de Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi faaliyete geçmiş, hasta kabulü yapılarak rutin sağlık hizmetlerine başlanmıştır.

1991 yılı Eylül-Ekim aylarında eski hastane binasında birkaç Anabilim Dalı dışındaki diğer tüm birimler Meşelik Kampüsü’ne taşınmıştır. 1993 yılı sonunda 900 yataklı hastane bitirilerek taşınma işlemleri tamamlanmıştır. 18 Ağustos 1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kurulmuş ve hastane Anadolu Üniversitesi’nden ayrılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eskişehir merkezinin yanında Bilecik, Afyon, Kütahya’nın yer aldığı bölgede Üniversite Hastanesinin gerektirdiği tüm hizmetleri hastaların hizmetine sunmaya devam etmektedir.

HİZMET ÖZELLİKLERİMİZ

Cerrahi kliniklerimizde ülkemizde yapılan tüm standart cerrahi girişimler uygulanabilmektedir.

Dahili ve Cerrahi kliniklerimizde endoskopik girişimler yapılabilmektedir. (Artroskopi, Laparoskopi, Endoskopi)

1990 yılından beri hastanemizde böbrek transplantasyonu ve açık kalp ameliyatları yapılmaktadır.

Bölgemizde ilk olarak açılan, yenidoğan ünitemizde, erken doğum ve düşük ağırlıklı olgulara tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Plastik Cerrahi kliniğinde Mikrocerrahi girişimler ve Reimplantasyon uygulanmaktadır.

Biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji lâboratuvarları geniş kapsamlı ve ayrıntılı tetkikleri yapabilir hale gelmekle beraber İnformasyon Sistemi ile hızlı sonuç verme olanağına kavuşmuştur.

Karaciğer transplantasyonu yapılacak alt yapı ve ekip mevcuttur.

Hastanemizde Yanık Ünitesi ile beraber bütün birimler için açılan Yoğun Bakım Ünitelerinde hizmet verilmektedir.

Anjiografi lâboratuvarında ülkemizde ancak birkaç merkezde yapılabilen Elektro Fizyoloji (EFS) Intravasküler ultrasonografi (IVUS) hizmetler sunulmaktadır. Ayrıca stent balon, valvüloplasti vb. gibi invaziv girişimlerle önemli bir hizmeti yerine getirmektedir.

24 saat hizmet sunan Acil Tıp Anabilim Dalı bölgemizdeki tüm vakalara hizmet sunabilecek konumdadır. Ayrıca acil içinde yer alan Pediatrik Acil Servis Ünitesi bölgemizde bu anlamda hizmet sunan tek ünitedir.

Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (CT), Nükleer Tıp görüntüleme sistemleri ile önemli bir eksiklik giderilerek hizmet verilmeye devam edilmektedir.

 

Radyoterapi Merkezi 2004 yılı Haziran ayında açılarak bölge halkının hizmetine sunulmuştur.

Kanser vakalarına hizmet sunmak üzere bölgemizde tek olan Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı açıldı.

Üreme Sağlığı Merkezimiz faaliyete geçirilmiştir. Bu merkezin bölgemizdeki hiçbir hastanede bulunmaması nedeniyle hastalarımızın bölgemiz dışı merkezlere sevkleri önlenerek, karşılaştıkları güçlükler büyük ölçüde giderilmiştir. Ünite, Türkiye’nin en modern merkezlerinden biridir.

Bölgemizde tek olan Genetik Hastalıkları Doğum Öncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama Araştırma Merkezi’nde (GENTAM) genetik araştırmalara yönelik olarak, bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

Taş Kırma, Ürodinami Ünitesi ve Check-Up Merkezi 1999 Yılında faaliyete başlamış olup, bölge halkının hizmetine sunulmuştur.    

Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi ’nde (TICAM) deney hayvanları üzerinde akademik düzeyde çalışmalar sürdürülmektedir.

Jinekolojik Onkolojisi Grubu grubu kurulmuş olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile ilgili kanserlerin tedavisini yürütmektedir. Jinekolojik Onkolojisi Grubu;

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı Medikal Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından oluşturulan bir gruptur.

Hastanemizin temel hedefi olan tüm Klinik, Poliklinik, Lâboratuvarlar, Acil Servis ile İdari-Mali Hizmet Üniteleri arasında entegre olarak çalışacak olan Hastane İnformasyon Sistemi (HİS), Lâboratuvar İnformasyon Sistemi (LİS) bilgisayar otomasyon projesi 280 noktada faaliyete geçirilmiştir. Bu proje tamamlandığında tüm bu üniteler arası iletişim bilgisayar ağı ile gerçekleştirileceğinden hasta ve yakınlarına sunulan hizmetlerin kalitesinde de önemli katkılar sağlanacaktır. Ayrıca bu kapsamda ülkemiz kamu hastanelerinde gerçekleştirilmiş ilk proje olması nedeniyle diğer hastanelerimize de örnek bir model olmuştur. Proje tamamlandığında 350 noktaya ulaşılacaktır.

1997 yılında faaliyete geçirilen Misafir Servisimiz hasta ve/veya yakınlarına danışmanlık ve gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine mobilizasyonu işlevini yerine getirmekte olup; Acil Servis, Poliklinik, Ameliyathane Girişi, Mermer Salon ve Başhekimlik bölgelerinde hizmet sunmaktadır. Bu ünitelerin kuruluş amacı 900 yataklı olarak 110.000 m2’lik bir alanda hizmet sunan Hastanemizden yararlanan hasta ve/veya yakınlarının hastanemiz ile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu ünitemiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Hastanemizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik olarak anket çalışmaları yapılmakta ve sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilerek, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.  

Hastanemiz hasta ve/veya yakınları ile ziyaretçilerinin bekleme, ziyaret ve çeşitli gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak “Mermer Salon” isimli salonumuz özel olarak tefriş ve dekore edilerek 1997 yılında hizmete açılmıştır. Ayrıca Mermer Salon Sanat Galerisinde üniversite içinden ve dışından sergiler açılmaktadır.

Hastanemize muayene ve tetkik için başvuran hastalarımıza planlı hizmet sunmak amacıyla 22.09.1999 tarihinde “Hasta Randevu Sistemi” ne geçilmiştir.       

Kurum Hakkında Yorum Yap

Henüz hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın...

Yorum Yazarken…

Şikayet edici, suçlayıcı ve hakaret içerikli ifadeler kullanmayınız.

Başka uzmanları kötüleyip kıyaslamalar yapmayınız.

Özel bilgiler paylaşmayınız.

Bu alandan uzmana soru sormayınız. Soru sormak için Soru Sor butonunu kullanınız.

İzmir Web Tasarım