Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Nedir ?

İnsanların zaman zaman, çeşitli nedenlerden dolayı evham, endişe ve takıntıları olabilir. Ancak kişi çoğu kez bunlar ile baş edebilir ve bu sorunların yaşamını olumsuz yönde etkilemesine izin vermeden giderir. Bu evham, endişe ve takıntılar kısa süreli olarak, düşük yoğunlukta ve az sıklıkta ortaya çıkar. Obsesif kompulsif bozuklukta ise bu takıntılar kişiye rahatsızlık verir ve bu kişiler, söz konusu bu düşünceleri ve takıntıları azaltmada  aşırı derecede zorlanırlar ve bu durum kişilerin günlük yaşantılarını da bozar. İşte takıntılı düşüncelerin, kişinin günlük yaşamını etkileyerek bir takım işlerini  kısıtlayacak düzeye gelmesine obsesif kompulsif bozukluk adı verilir.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler, genellikle düşüncelerinin ve talıntılarının aşırı ve anlamsız olduğunu kabul ederler, ancak bu durumdan utandıkları için gizli tutma eğilimindedirler.  Bu kişilerde sıklıkla depresyon da görülür. 
Obsesyon, kişinin aklına (zihnine) girmesine engel olamadığı ve aklından bir türlü uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtülerdir (istek). Bu durum kişinin isteği dışında gelişir, kişi tarafından mantık dışı olarak kabul edilir ve kişide yoğun bir sıkıntı ve huzursuzluğa (anksiyete) neden olur. Kompulsiyon ise kişinin, obsesyonların neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yaptığı tekrarlayıcı davranışlardır.
Yaygın obsesyonlar arasında; pislik veya mikrop bulaşmasından korkma, hata yapmaktan korkma, rezil olmaktan korkma, düzen, simetri, kusursuz olma ihtiyacı, aşırı kuşkuculuk  ve sürekli güvence ihtiyacı sayılabilir.
Yaygın kompülsiyonlar arasında; tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkama, el sıkışmaktan veya kapı tokmağına dokunmaktan kaçınma, kapı kilidi, pencera ve ocağı sürekli kontrol etme, günlük işleri yaparken içinden veya yüksek sesle sürekli sayı sayma, eşyaları sürekli olarak ve belli bir biçimde düzenleme, belirli bir sıraya göre yemek yeme, belirli bazı kelimeleri veya cümleleri tekrarlama, değersiz eşyaları atamama ve biriktirme sayılabilir.
Obsesif kompulsif bozukluk tanı ve tedavisi ile ruh sağlığı ve hastalıkları (psikiyatri) doktorları ilgilenir. Aşağıdaki listede bu konuda uzman olan doktorları bulabilirsiniz.

 


Hangi Bölüm Bakar?

‘’Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) ’’ Doktorları

İzmir Web Tasarım