Filtreleme

uzman bul

soru SOR

Sağlıkla ilgili bir sorunuz mu var? Hemen şimdi uzmanına sorun...

hastalık bulucu


Hastalıklar vücudun çeşitli bölümlerinde bazı belirti ya da bulgulara neden olabilir.

Şikayetinizin olduğu vücut bölümünü seçerek bu duruma neden olabilecek muhtemel hastalıkları öğrenebilirsiniz...

Beyin Kanaması

Beyin Kanaması Nedir ?

Beyin kanaması, kafatası içinde meydana gelen kanamalra verilen genel bir isimdir. Beyin, kafatası içinde bulunur. Beyin içeriden dışarıya doğru sırasıyla piamater, araknoid ve duramater (dış zar) adı verilen zarlar ile sarılmıştır. Beyin dış zarının üzerinde ise kafatası kemiği bulunur. Beyin kanamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kanamaya bağlı oluşan hayati risk, kanamanın nedenine, kanamanın meydana geldiği yere ve kanamanın miktarına bağlı olarak değişir. Beyin kanamasının çeşitli türleri bulunmaktadır. Bunlar; intraserebral kanama (beyin dokusu içine olan kanama), intraventriküler kanama (beyin içinde bulunan ve ventrikül adı verilen beyin omurilik sıvısı su dolu boşlukların içine olan kanamalar), epidural kanama (beyin zarlarından en dışarıda olan dura tabakası ile kafatası arasındaki aralıkta oluşan kanama), subdural kanama (beyni saran zarlar arasında olan kanama) ve subaraknoid kanamadır (beyni saran zarlardan en içteki ile orta tabaka arasındaki alana olan kanama). Epidural kanama, genellikle kafa travmaları ve kafatası kemiklerindeki kırıklar sonucu oluşur. Subdural kanama, kafa tarvmaları, beyin damarlarındaki zedelenmeler, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ve kafa içi basınç azalması gibi nedenlere bağlı olarak ya da kendiliğinden meydana gelebilir. Subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni, beyin damarınındaki baloncuğun (anevrizma) yırtılmasıdır. Ancak kafa darbeleri ya da enfeksiyona da bağlı olarak gelişebilir. Beyin kanaması nedenleri arasında kafa travması (başın darbe alması), hipertansiyon (kan basıncının yükselmesi, tansiyon yükselmesi), beyin damalrarındaki anevrizmanın patlaması, beyin içerisindeki toplardamarlarda veya beynin ana toplardamarlarında ortaya çıkan tıkanıklık, beyin tümörleri ve kanama ve pıhtılaşma bozukluğu gibi bazı kan hastalıkları bulunmaktadır.

Beyin kanamasının belirtileri çok şiddetli ve aniden başlayan bir baş ağrısı, kusma, bayılma, bilinç bulanıklığı, nöbet ve bilinç kaybı (koma) bulunmaktadır.

Beyin kanaması tanı ve tedavisi beyin-omurilik-sinir cerrahisi, nöroloji ve girişimsel radyoloji bölümleri  doktorları tarafından yapılmaktadır.


Hangi Bölüm Bakar?

‘’Beyin Kanaması ’’ Doktorları

İzmir Web Tasarım